Archiwum kategorii: Silnik

Jakość oleju

Jakość oleju

Jakość oleju w bardzo poważnym stopniu wpływa na trwałość poszczególnych części. Oleje powinny zawierać jak najmniej zanieczyszczeń mechanicznych i kwasów oraz być odporne na starzenie. Przyczyną starzenia się oleju podczas pracy jest jego utlenianie i zanieczyszczanie. Skutkami starzenia

Jakość paliwa

Jakość paliwa

Jakość paliwa i oleju wywiera duży wpływ na proces zużywania się części. Paliwo, mając małą zdolność parowania, skrapla się na ściankach cylindra, powodując zmywanie oleju, co pogarsza warunki smarowania i przyspiesza jego zużycie. Paliwo skrapla się przede wszystkim

Oleje silnikowe i smary stałe

Oleje silnikowe i smary stałe

Oleje silnikowe otrzymuje się z ropy naftowej. Rafinacja tych olejów może być przeprowadzona za pomocą kwasu siarkowego (rafinacja kwasowa) lub za pomocą różnego rodzaju rozpuszczalników (rafinacja selektywna). Przez rafinację selektywną otrzymuje się lepsze gatunki olejów.

Oleje i smary

Oleje i smary

Oleje i smary są produkowane z ropy naftowej, a ich własności zależą od składu chemicznego ropy, metod jej przeróbki- oraz ilości i jakości dodatków uszlachetniających. Przy ocenie zastosowania i przydatności olejów i smarów bierze się pod uwagę

Paliwa gazowe

Paliwa gazowe

Paliwa gazowe stosowane do napędu silników samochodowych obniżają koszty eksploatacyjne prawie dwukrotnie oraz zmniejszają zużycie silnika. Każdy silnik spalinowy po niewielkich przeróbkach może być dostosowany do napędu paliwami gazowymi. Stosowane są: gaz miejski, gaz koksowniczy otrzymywane przez suchą

Oleje napędowe

Oleje napędowe

Oleje napędowe używane do napędu silników z zapłonem samoczynnym otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej. Oleje napędowe powinny mieć dużą wartość opałową, dobrą zapłomność, właściwą lepkość, małą skłonność do koksowania i tworzenia popiołu oraz odporność na niskie temperatury.

MOŻLIWE NIESPRAWNOŚCI TURBOSPRĘŻARKI I SPOSOBY ICH USUNIĘCIA – Fiat Uno

Objawy

niesprawności

Przyczyny

Sposób ich usunięcia

Hałas i wibracje
od turbosprężarki

Wadliwe smarowanie łożysk tocznych

Nieszczelność przy kolektorze ssącym lub
wydechowym
Niewyważenie wałka wirnika

Sprawdzić ciśnienie oleju w silniku i przewody olejowe turbosprężarki

Dokręcić nieszczelne połączenia lub wymienić uszczelki

Wymienić